blog

Co dělat při srážce se zvěří?

FND auto 18.11.2022

Co dělat při srážce se zvěří?

Podzim se svými mlhami, sychravým počasím a brzkým soumrakem patří z pohledu dopravních nehod k nejrizikovějším obdobím roku. Právě v těchto měsících dochází nejčastěji ke srážce s divokou zvěří, je proto zapotřebí dbát zvýšené opatrnosti nejen na komunikacích, které prochází lesem či poli, ale i všude jinde. Je proto vhodné vědět, jak srážkám aktivně předcházet a co dělat v případě, kdy už se srážce vyhnout nelze.

Každý rok dochází na českých silnicích k vyšším tisícům dopravních nehod způsobených srážkou se zvěří. Průměrná škoda u těchto dopravních nehod šplhá do desetitisíců korun, výše škody se však samozřejmě odvíjí mimo jiné od toho, s jakým zvířetem se auto srazí, přičemž nejnákladnější bývají srážky s divočáky. Nicméně nejčastějším zvířetem, které končí pod koly aut, je srnčí zvěř – a to až v 80 % případů. Co tedy dělat v případě, pokud ke srážce dojde?

Správný postup po srážce se zvěří

Pokud jste se dostali do nepříjemné situace a srazili svým autem divokou zvěř, je zapotřebí místo nehody řádně označit tak, aby nedošlo ke vzniku dalších nehod a zranění osob. Pokud jste se u srážky vy nebo spolujezdci zranili, poskytněte v případě nutnosti první pomoc a zavolejte sanitku.

Při srážce se zvěří, kdy došlo k poškození cizího majetku či usmrcení zvířete, je na místě zavolat policii. Je důležité pokud možno nijak nemanipulovat s důkazy, vozidly či předměty, aby se dopravní nehoda mohla řádně prošetřit. Pokud je třeba posunout s vozidlem z důvodu obnovení provozu nebo vyproštění osob, musí řidič nehodu řádně označit.

Rozhodně se vyvarujte ponechání si usmrceného zvířete – toto chování je kvalifikováno jako přestupek či jako krádež majetku (v tomto případě je poškozeným nejčastěji místní myslivecké sdružení). V takovém případě byste mohli dostat pokutu až dvacet tisíc korun nebo by vám dokonce mohly hrozit až dva roky vězení.

Ativní předcházení nehody

Střetům vozidel se zvěří nikdy úplně nezabráníte, můžete však uzpůsobit své chování za volantem i styl jízdy, abyste toto riziko minimalizovali. Zejména při snížené viditelnosti, za soumraku či východu slunce, v mlze či na méně frekventovaných cestách dbejte zvýšené opatrnosti a preventivně snižte rychlost jízdy. To samé platí i v místech často frekventovaných divou zvěří (lesní úseky, silnice mezi poli apod.).

Pokud zahlédnete v blízkosti silnice zvěř, zpomalte a přepněte dálková světla na potkávací – zvíře tak nebude v případě přechodu přes silnici oslněno a je menší pravděpodobnost, že ztuhne šokem. Pokud se zvěř rozhodne přecházet, počítejte s tím, že může následovat ještě zbytek stáda, proto pozorně sledujte obě strany silnice.

V případě, že již nárazu nejde zabránit, je důležité zachovat chladnou hlavu – netočte zběsile volantem, naopak držte vozidlo v přímém směru jízdy a brzděte. Při čelní srážce sice dojde k poškození auta, ale maximálně snížíte riziko většího poranění u posádky vozidla.

V každém případě je také vhodné se předem seznámit s přesnými podmínkami vašeho havarijního připojištění pro případ srážky se zvěří, abyste se vyhnuli pozdějšímu mrzení.

 

Autor: FND auto

Nachytřete se

Nové články

benefits backgound
BEZSTAROSTNOST

BEZSTAROSTNOST

Všechny starosti s autem jdou za námi.


Vy si užívejte!

RYCHLOST

RYCHLOST

Potřebujete auto rychle? Na týden nebo na rok?


Můžete ho mít už zítra!

SPOLEHLIVOST

SPOLEHLIVOST

Při poruše se na nás můžete spolehnout.


Náhradní auto i servis.

TRANSPARENTNOST

TRANSPARENTNOST

Přehledné smlouvy s jasně definovanými parametry.


Nic neskrýváme.

VOLNOST

VOLNOST

Auto si půjčíte a vrátíte tam, kde potřebujete.


Jsme v sedmi městech.