blog

Změny pro řidiče v novém roce

FND auto 04.01.2024

Změny pro řidiče v novém roce

Od ledna 2024 vstupuje v platnost novela zákona upravující, některá pravidla pro řidiče. Například se zjednodušuje bodový systém, nebo se zavádí řidičák na zkoušku. Pojďme se společně podívat na pravidla, které nám budou od nového roku dělat na silnicích společnost.

Řízení bez dokladů

Od 1. ledna 2024 budou moci řidiči nově řídit bez řidičského průkazu a technického průkazu. Jak tedy prokáže řidič svou totožnost? A jak bude policie kontrolovat řidiče?

Prokázání totožnosti je na řidiči, lze se tedy prokázat buď občanským průkazem nebo případně pasem. Povinnost prokázat na výzvu Policie ČR svoji totožnost samozřejmě zůstává. Policie následně na základě údajů, které zjistí z předložené občanky či pasu zkontroluje řidiče i vozidlo v příslušných registrech. Ale pozor na to, při cestě do zahraničí je potřeba s sebou samozřejmě zmiňované doklady mít, novinka platí pouze na území České republiky. 

Informování řidičů o stavu jejich bodového konta

Novela zákona rovněž umožňuje, abyste mohli dostávat informace o stavu a změnách bodového konta prostřednictvím SMS, e-mailu nebo datové schránky. Upozornění dostanete jak při přičtení bodů za spáchaný přestupek, tak v souvislosti s umazáním bodů. Již v současné době je ovšem možné získat informaci o bodovém hodnocení na Portálu dopravy, i s možností pořízení výpisu z bodového hodnocení.

Mírnější vůči bagatelním přestupkům

U méně závažných přestupků jako je například neoprávněné stání a mírné překročení rychlosti či nerozsvícená světla, může policista vyřešit přestupek na místě domluvou nebo pokutou v rozmezí až 1 500 korun. U nebezpečnějších přestupků, které významněji ohrožují zdraví a bezpečnost a jsou zařazeny mezi bodované již ale nebude platit, že pokuta může začínat na nule a řidič tak může dostat pokutu, která má minimální odstrašující charakter. Závažné přestupky budou stejně jako dosud rozděleny do tří pásem podle jejich nebezpečnosti. V prvním pásmu bude sankce 1 500 až 2 000 korun, v dalším 2 500 až 3 500 korun a v nejvyšším 4 500 až 5 500 korun. U závažných přestupků tedy bude jasné pásmo, ve kterém se bude bloková pokuta na místě pohybovat. Novela zavádí nově pouze tři sazby bodů podle závažnosti, a to 6, 4 a 2 body, oproti nynějším pěti různým sazbám. U závažných přestupků se zvyšují sazby blokových pokut na místě, které už nebudou moci být jen symbolické. Ve správním řízení se zvyšují horní hranice sazeb pokut, tak aby bylo možné přihlédnout k vysoce nebezpečnému chování v silničním provozu. U závažných přestupků se prodlužuje i délka doby, po kterou řidič nesmí řídit.

Řidičák na zkoušku

Jedná se o jeden z nástrojů, které se zaměřují na začínající řidiče jako rizikovou skupinu účastníků silničního provozu. Nové, začínající řidiče, kteří se dopustili za volantem nějakého závažného přestupku, tak z provozu nevyřazujeme, ale naopak jim věnujeme více péče, v podobě poskytnutí tolik potřebné praktické, ale i psychologické podpory, aby řízení vozu lépe zvládali. V prvních dvou letech bude pro řidiče platit odlišný režim. Pokud spáchají jeden ze závažných přestupků, za který dostanou zákaz řízení nebo šest bodů, musejí se podrobit dvěma konkrétním školícím nástrojům – dopravně psychologickému pohovoru a školení začínajících řidičů.

Autor: FND Auto

Zdroj: BESIP.cz, Ministerstvo dopravy

Nachytřete se

Nové články

benefits backgound
BEZSTAROSTNOST

BEZSTAROSTNOST

Všechny starosti s autem jdou za námi.


Vy si užívejte!

RYCHLOST

RYCHLOST

Potřebujete auto rychle? Na týden nebo na rok?


Můžete ho mít už zítra!

SPOLEHLIVOST

SPOLEHLIVOST

Při poruše se na nás můžete spolehnout.


Náhradní auto i servis.

TRANSPARENTNOST

TRANSPARENTNOST

Přehledné smlouvy s jasně definovanými parametry.


Nic neskrýváme.

VOLNOST

VOLNOST

Auto si půjčíte a vrátíte tam, kde potřebujete.


Jsme v sedmi městech.